contact formulier Facebook pagina Twitter pagina

Jury


De jury beslist autonoom welke bundels/boeken meedingen naar de prijs. Bij twijfel overlegt de jury met het bestuur van vereniging Vrouw&Kultuur en Stichting Poëthement Eindhoven, waarbij het bestuursoordeel uiteindelijk bindend is. Van deelname aan de prijs zijn uitgesloten de leden van de jury en de leden van het bestuur van de vereniging Vrouw&Kultuur en Stichting Poëthement Eindhoven. De Vereniging Vrouw&Kultuur en Stichting Poëthement Eindhoven zijn vertegenwoordigd in de jury en benoemen daarnaast drie andere juryleden.

De prozajury bestaat uit

1. Anneke van Wolfswinkel, cultuurjournalist en schrijver.
2. Jacqueline Kleijer, eigenaar Opvoeden in liefde, voorzitter Dig it for you en als deskundige meidenhulpverlening m.b.t. identiteit, emancipatie en seksualiteit werkzaam in de reguliere jeugdhulpverlening.
3. Margriet Cobben, hoofd communicatie SupportPunt Eindhoven, recensent van literaire debuten, schrijfster van kinderboeken en neerlandica.
4. Monike Walraven, voorzitter Poëthement, organisator poëzie evenementen, (zakelijke) tekstschrijver.
5Gaby Wertenbroek, bestuurslid Vrouw&Kultuur, begeleider leeskringen, journalist.

De poëziejuryleden zijn:

1. Arnoud Rigter, multitalent, beeldend kunstenaar en dichter. Na een stadsdichtbundel voor Eindhoven en een ‘multidisciplinaire buitenissigheid,’ verscheen begin 2013 de bundel ‘Zoek de zeesnuiver’ bij uitgeverij Azul Pres.
2. Kreek Daey Ouwens, auteur poëzie, proza en toneel. Ze schreef 3 poëziebundels en 1 prozaboek (allen bij Querido) en ze werd genomineerd voor VSB Poëzieprijs in 2009. Oprichter en bestuurslid Man in de Maan.
3. Willy Tibergien, oprichter van de Poëziekrant en van het Gentse Poëziecentrum, Vlaams redacteur voor Aarts letterkundige almanak, uitgever van Bladen voor de poëzie en Dichters van nu. In 1993 vereerd met de ’s-Gravesandeprijs van de Jan Campertstichting.
4. Lidy Lathouwers, voorzitter Vrouw&Kultuur, hoofdredacteur Uit in Eindhoven en eigenaar tekstbureau Brief van de Koning.
5. Tim Walraven, bestuurslid Poëthement, organisator poëzie-evenementen en eigenaar van TAMA Taal.

De Debuutprijs Vrouw&Poëzie 2010-2012 en de Debuutprijs Vrouw&Proza 2010-2012 bedragen elk € 750,-. Boeken en bundels konden tot 1 januari 2013 worden ingezonden. Vervolgens ziet het juryproces er als volgt uit:

Longlist

De jury stelt uiterlijk mei 2013 een longlist van max twintig boeken/bundels vast. Ieder boek wordt door tenminste twee juryleden gelezen. De juryleden kennen punten van 0 – 10 toe aan de door hen gekozen boeken en motiveren deze punten. De 20 boeken met de meeste punten komen op de longlist. Als er op basis van een gelijk puntenaantal 21 of meer boeken in aanmerking komen, wordt op basis van meerderheid van stemmen bepaald, welk(e) boek(en) alsnog afvallen. De longlist mag uit minder dan 20 titels bestaan.

Shortlist

Vervolgens stelt de jury de shortlist samen. Dit gebeurt door herlezen van alle boeken, en per boek een puntenaantal van 0 – 10 toe te kennen, die gemotiveerd worden. Komen op basis van een gelijk puntenaantal meer dan 5 boeken in aanmerking, dan wordt op basis van meerderheid van stemmen bepaald welk(e) boek(en) alsnog afvallen. De shortlist wordt uiterlijk 15 oktober 2013 bekendgemaakt. De schrijfster van het bekroonde boek/de bundel wordt op de dag van de prijsuitreiking bekendgemaakt.

Keuze & motivatie winnende boek

De juryleden bepalen ieder voor zich de nummers 1 t/m 5. Aan de hand van de criteria (zie 2.3) formuleert de jury standpunten, knelpunten en argumenten, wisselt deze per mail uit en bespreekt ze tijdens een jurybijeenkomst. Het boek dat het best gewaardeerd wordt is het winnende boek. Eindigen twee boeken op de eerste plaats, dan kiest de jury(voorzitter) op basis van meerderheid van stemmen. Ook stellen de juryleden een juryrapport op. “Op grond van kwaliteit hadden we het liefst alle auteurs de prijs gegeven; het niveau van de zojuist genoemde werken ligt heel dichtbij elkaar en de boeken zijn dan ook stuk voor stuk regelrechte must-reads. Gelukkig hadden we nog vijf weken voor de herleesronde van de shortlist, een belangrijke stap in het proces. Daarna volgden scoretoekenningen en rankings; standpunten en knelpunten; argumenten voor, tegen en weer terug. Er is verdedigd en aangevallen. Er is overtuigd en mensen zijn tot overgave gedreven. Slechts één boek heeft zich al die tijd overeind gehouden, kreeg unaniem lof op alle terreinen, waar we dan ook niet omheen konden. Het werd zelfs door de jury ouderwets be-cheerleaderd. Dat is dan ook het winnende boek.” – Uit juryrapport 2010

Beoordelingscriteria die meetellen bij het beoordelen van de ingezonden werken zijn:

1. Consistentie,innerlijkesamenhangvandetekst/structuur

2. Stijl: is het werk vlot leesbaar, gecomprimeerd, humor goed gebruikt?

3. Aantrekkingskracht: waar raakt de tekst mij? wil ik de tekst aan anderen laten lezen en/of zelf opnieuw lezen?

4. Innovativiteit/originaliteit: wordt verrassend met het thema omgegaan? Is sprake van nieuwe verbanden, inzicht, verrassende wending?

5. Gelaagdheid

6. Muzikaliteit (toon/ritme) en compositie

Los van deze licht sturende criteria is de jury flexibel: een goed gedicht of een goede roman gehoorzaamt aan de eigen regels. Er wordt gelet op kwaliteit, literair basisniveau van het werk.

Prijsuitreiking

Maud Vanhauwaert wint Vrouw Debuutprijs Poëzie met Ik ben mogelijk (Querido) Wytske Versteeg wint Vrouw Debuut Prijs Proza met De wezenlozen (Prometheus). In de [...]

Lees verder ~>

Twitter

Contact

contact formulier Facebook pagina Twitter pagina